โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
  กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์
  เผยแพร่นวัตกรรม นางสาวกนกวรรณ สุขสำราญ
แบบฟอร์ม s a r 2560 update
 
Face book โรงเรียน  

dream weaver tracker
  ข่าวสารกิจกรรมการประกวดแข่งขันต่างๆ
  ผลคะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2556
  คลังภาพสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  โครงการขวัญกำลังใจบุคลากร
  แผนที่โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
 


                                                                                                                                                                                                  ติดตามข่าวเก่า...

โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม : หมู่4 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 : โทร 02-1916756: E-mail :edujt009@gmail.com:Anusorn  Bundit ::
dream weaver tracker
Roland Fantom-X8